Akontácia vyjadruje percentuálnu časť z ceny vozidla, ktoré kupujete. Hradí ju kupujúci. Podľa typu financovania, úhrada akontácie prebehne pred dovzdaním kľúčov od nového vozidla alebo sa platí priamo predajcovi vozidla pri kúpe. Keď si beriete auto na leasing, uzatvoríte zmluvu zväčša medzi dvomi zmluvnými stranami. Na jednej strane ste vy, ako kupca, na druhej strane je leasingová spoločnosť. V zmluve je vyjadrená akontácia, teda finančná čiastka, ktorú ste uhradili.

Mimoriadnou splátkou splatíte časť dlhu, čím ušetríte na celkovom preplatení. Odporúčame kontaktovať danú spoločnosť a dohodnúť sa s nimi ako započítať mimoriadnu splátku.
Možnosti mimoriadnej splátky:
– ponechať výšku mesačnej splátky a úver splatiť skôr,
– znížiť výšku mesačnej splátky po celú dobu splácania,
– predplatiť si splátky na určitú dobu dopredu.

Áno, je to možné pokiaľ ste zamestnaný v štátoch EÚ. Podmienka je byť zamestnaný minimálne 3 mesiace, mať pracovnú zmluvu, 3 výplatné pásky a 3 po sebe idúce výpisy z účtu.

Áno je to možné, pokiaľ ste zamestnaný minimálne 3 mesiace na trvalý pracovný pomer alebo máte minimálne 3 mesiace živnosť.

Výšku a dátum splátky spolu s platobnými údajmi máte uvedenú v zmluve aj v splátkovom kalendári. Splátku je najlepšie uhradiť 3 dni vopred. Odporúčame nastaviť si trvalý príkaz na určitý dátum, aby ste neboli v omeškání.

Je to možné. Podľa typu financovania (finančný leasing, autoúver, operatívny leasing), je potrebné mať živnosť otvorenú minimálne 3 mesiace. Pri živnostníkoch je veľa možností financovania a veľké množstvo podmienok, kedy je lepšie použiť napríklad konkrétnu spoločnosť alebo konkrétny typ financovania. Preto je každý živnostník individuálny, podľa jeho potrieb a okolností.


Ide o dlhodobý zmluvný vzťah uzatvorený na dobu určitú, pri ktorom vlastník (leasingová spoločnosť) prenajíma vozidlo nájomcovi za mesačné splátky. Po ukončení prenájmu dôjde k prepisu vlastníctva vozidla.
Finacovanie nových aj jazdených vozidiel
Poistenie je zahrnuté v splátkach. Pri jazdených vozidlách prefinancujeme vozidlá do 6 rokov od dátumu prvej evidencie a počtom kilometrov nepresahujúcich 220.000.
Dĺžka leasingu: 29 – 84 mesiacov
Akontácia 15% – 80%

Potrebné doklady

Fyzická osoba, spotrebiteľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu (pri osobách zo zahraničia je to povolenie na pobyt / pobytový preukaz a cestovný pas),
 • potvrdenie o príjme/dôchodku, len v prípade, ak príjmy žiadateľa nie sú overiteľné v sociálnej poisťovni,
 • kompletný výpis z účtu za posledné 3 mesiace s preukázateľnou výškou príjmu a s väčšinou výdavkov domácnosti, len v prípade, ak príjmy žiadateľa nie sú overiteľné v sociálnej poisťovni.

Fyzická osoba, podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov (pri osobách zo zahraničia je to povolenie na pobyt / pobytový preukaz a cestovný pas),
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ak je vydané príslušným úradom (napr. licencia, členstvo v komore a pod.),
 • informácia o DIČ  a  IČ DPH,
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) z Registra ÚZ, za posledné účtovné obdobie.

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby,
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • informácia o DIČ a IČ DPH,
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) za posledné účtovné obdobie, z Registra ÚZ.

K schváleniu spätného leasingu je potrebné predložiť doklad potvrdzujúci nadobudnutie vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva). Ostatné podmienky sú zhodné s podmienkami finančného leasingu.

Autoúver je komfortný spôsob získania finančných prostriedkov. Ak je pre vás dôležité byť majiteľom vozidla okamžite, odporúčame práve autoúver od UrbanAuto. Úver je vhodný pre podnikateľov aj firmy.
Finacovanie nových aj jazdených vozidiel
Poistenie je zahrnuté v splátkach. Pri jazdených vozidlách prefinancujeme vozidlá do 6 rokov od dátumu prvej evidencie a počtom kilometrov nepresahujúcich 220.000.
Dĺžka leasingu: 6 – 84 mesiacov
Akontácia 15% – 70%

Potrebné doklady

Fyzická osoba, podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov (pri osobách zo zahraničia je to povolenie na pobyt / pobytový preukaz a cestovný pas),
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ak je vydané príslušným úradom (napr. licencia, členstvo v komore a pod.),
 • informácia o DIČ a IČ DPH,
 • daňové priznanie za posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za požadované účtovné obdobie, ak sa nenachádza v registri ÚZ.

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby,
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • informácia o DIČ a IČ DPH,
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) za posledné účtovné obdobie, z Registra ÚZ.

Operatívny leasing je moderná forma financovania s nulovou vstupnou investíciou. Pri operatívnom leasingu platíte len mesačnú splátku, súčasťou ktorej sú aj komplexné služby ako napríklad poistenie, servisné služby vrátane pneuservisu, asistenčné služby, poskytnutie náhradného vozidla a iné. Tento produkt je vhodný pre fyzické osoby aj firmy.
Operatívnym leasingom prefinancujeme nové vozidlá s oficiálnym zastúpením na Slovensku.

V mesačnej splátke je zahrnuté:

 • prihlásenie vozidla,
 • zvýhodnené sadzby KASKO  a  PZP,
 • riešenie poistných udalostí za vás,
 • pneuservis (nákup, výmena a uskladnenie pneumatík),
 • servis vozidla,
 • asistenčné služby (napr. pri poruche vozidla),
 • bezplatná mobilná aplikácia VÚB Leasing Assistance,
 • call centrum.

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy:

Fyzická osoba, spotrebiteľ:

 • žiadosť o Operatívny leasing so službami pre fyzické osoby nepodnikateľov,
 • udelenie súhlasu v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľov,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu,
 • potvrdenie o príjme/dôchodku, len v prípade, ak príjmy žiadateľa nie sú overiteľné v sociálnej poisťovni,
 • kompletný výpis z účtu za posledné 3 mesiace s preukázateľnou výškou príjmu/dôchodku, len v prípade, ak príjem nie je možné overiť v sociálnej poisťovni.

Fyzická osoba – podnikateľ:

 • žiadosť o Operatívny leasing so službami pre fyzické osoby – podnikateľov,
 • kópia občianskeho preukazu majiteľa/ov,
 • kópia platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • DIČ  a  IČ DPH,
 • daňové priznanie za posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za požadované účtovné obdobie ak sa nenachádza v registri ÚZ.

Právnická osoba:

 • žiadosť o Operatívny leasing so službami pre podnikateľov,
 • kópia občianskeho preukazu konateľa/ov,
 • kópia platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • DIČ  a  IČ DPH,
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) z Registra ÚZ za posledné účtovné obdobie.

Od 1.1.2020 bude na čerpacích staniciach dostupný benzín E10 so zvýšeným podielom biozložky. Nie je však vhodný pre všetky vozidlá. Európska asociácia výrobcov vozidiel ACEA vydala podrobný zoznam áut, ktoré nie sú s ekologickým palivom E10 kompatibilné.

Alfa Romeo
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých nových modeloch Alfa Romeo s benzínovými motormi vyrobenými od 1. januára 2011. Okrem toho je benzín E10 schválený na použitie v nasledujúcich modeloch Alfa Romeo s benzínovými motormi: MiTo (všetky motory), Giulietta (všetky motory), 159: 1,8 16 V, 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6, Brera: 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6, Spider: 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6, 8C: 4,7 32 V.

Audi

Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých vozidlách Audi, s výnimkou nasledujúcich vozidiel: Prvej generácie Audi A2 1.6 FSI, modelové roky 2003 – 2005, Audi A3 1.6 FSI, modelový rok 2004, Audi A3 2.0 FSI, modelový rok 2004, Audi A4 2.0 FSI, modelové roky 2003 – 2004, Audi A4 Sedan s OEM nezávislým kúrením, modelových rokov 2001 – 2008, Audi A4 Avant s OEM nezávislým kúrením z rokov 2002 – 2008.

Fiat
Nevhodné pre modely: Barchetta 1,8 16V, Bravo / Brava (182): 1,6 16V, Doblò: 1,6 16V, Marea: 1,6 16V, 2,0 16V, Multipla: 1,6 16V, Palio: 1,6 16V, Punto (188): 1,8 16V, Stilo: 1,6 16V (1,596 cm3), 1,8 16V, 2,4 20V

Ford
E10 je schválený na použitie vo všetkých modeloch Ford, ktoré sa predávajú v Európe od roku 1992, okrem: Ford Mondeo 1.8 SCI od roku 2003 do roku 2007.

Chrysler
Benzín E10 je schválený na použitie v nasledujúcich modeloch s benzínovými motormi: Chrysler 300C (LX), Chrysler 300M (LR), Chrysler Grand Voyager (RT), Chrysler Neon (PL), Chrysler PT Cruiser (PT), Chrysler Sebring (JR), Chrysler Sebring (JS), Chrysler Stratus (JA, JX), Chrysler Voyager (Motory GS), Motory Chrysler Voyager (RG).

Dodge
Benzín E10 je schválený na použitie v nasledujúcich modeloch: Dodge Avenger (JS), Dodge Caliber (PK), Dodge Jallney, Dodge Nitro (KJ).

Jeep
Benzín E10 je schválený v nasledujúcich modeloch: Jeep Cherokee (KJ), Jeep Cherokee (XJ), Jeep Cherokee (KL), Jeep Commander (WH), Jeep Compass (PK), Jeep Compass (MX), Jeep Grand Cherokee (WH), Jeep Grand Cherokee (WJ), Jeep Grand Cherokee (WK), Jeep Patriot (PK), Jeep Renegade (BU), Jeep Wrangler (JK), Jeep Wrangler (TJ).

Jaguar
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých vozidlách Jaguar s benzínovými motormi od modelového roku 1992.

Land Rover

Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých vozidlách Land Rover s benzínovými motormi od modelového roku 1996.

Honda
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých európskych modeloch s benzínovými motormi vybavených elektronickým systémom vstrekovania paliva (HONDA PGM-FI).

Peugeot, Citroën a DS
Všetky vozidlá s benzínovými motormi sú kompatibilné s E10 (EN228) od 1. januára 2000.

Mercedes-Benz
Benzín E10 je schválený na použitie vo väčšine vozidiel Mercedes Benz s benzínovými motormi, s výnimkou: prvá generácia C200 CGI (W203), séria CLK 200 CGI (C209) 2002 – 2005, modely, ktoré nie sú vybavené trojcestnými katalyzátormi alebo s karburátorom.

Opel
Benzín E10 je povolený na používanie vo všetkých vozidlách Opel a Vauxhall s benzínovými motormi, s výnimkou modelov Vectra, Signum, Zafira s motorom 2,2 litra a priamym vstrekovaním paliva (kód motora: Z22YH).

Cadillac
Nasledujúce modely vybavené benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom a lambda sondou môžu používať benzín E10: Cadillac BLS, Cadillac CTS, Cadillac CTS-V, Cadillac Eldorado, Cadillac Sevilla STS a SLS, Cadillac SRX, Cadillac STS, Cadillac STS-V, Cadillac XLR, Cadillac XLR-V, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade Hybrid.

Chevrolet
Všetky vozidlá Chevrolet vyrobené od modelového roku 2006 s motorom vyhovujúcim emisiám Euro 4 môžu byť prevádzkované s benzínom E10: Aveo/Kalos – 2005 a ďalej, Captiva –všetky, Cruze/Orlando – všetky, Epica – všetky, Matiz – od roku 2006, Nubira/Lacetti – od roku 2006 ďalej, Tacuma/Rezzo – od roku 2006, Spark –všetky.

Corvette

Nasledujúce modely Corvette vybavené benzínovým motorom a riadeným katalyzátorom s lambda sondou môžu používať benzín E10: Corvette C4, Corvette C5, Corvette C6, Corvette Z06, Corvette Grand Sport, Corvette ZR1.

Hummer
Nasledujúce modely Hummer vybavené benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom a lambda sondou môžu používať benzín E10: Hummer H2, Hummer H2T, Hummer H3, Hummer H3T.

Renault
Benzín E10 je schválený na používanie vo všetkých benzínových vozidlách Renault predávaných od 1. januára 1997, s výnimkou nasledujúcich modelov: Renault 19, Megane I. s 2,0 litrovým benzínovým motorom F5R 700 s priamym vstrekovaním, Megane I. s motorom 2,0 (F5R 740) s priamym vstrekovaním, Laguna 2 s motorom 2,0 litra (F5R 782) s priamym vstrekovaním a nasledujúce modely uvedené na trh v období od 1. januára 2000 do 31. decembra 2002: Laguna 2 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 764), Laguna 2 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 765), Espace 4 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom F4R 790, Espace 4 s 2,0 l preplňovaným motorom (F4R 794), Velsatis s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 762), Velsatis s 2,0-litrovým motorom (F4R 763), Avantime s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 760), Avantime s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 761).

Toyota
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých benzínových modeloch Toyota vyrobených od januára 1998, okrem: Avensis 2,0 s motorom 1AZ-FSE vyrobený v období od júla 2000 do októbra 2008, Avensis 2,4 s motorom 2AZ-FSE vyrobený v júni 1998, 2003 a v októbry 2008.

Lexus
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých európskych benzínových modeloch Lexusu vyrobených od januára 1998, okrem: IS250 2,5-litrovým motorom V6 ( 4GR-FSE) vyrobených od augusta 2005 do septembra 2007, GS300 3,0 V6 s motorom 3GR-FSE vyrobených medzi januárom 2005 a septembrom 2007, LS460 4,6 V8 s motorom 1UR-FSE vyrobených od augusta 2006 do septembra 2007.

Porsche
Benzín E10 je schválený na použitie vo vozidlách Porsche s benzínovými motormi od modelového roku 1998 a všetkých modeloch Boxster s benzínovými motormi od modelového roku 1997. Vozidlo Carrera GT nie je schválené na používanie s benzínom E10.

Seat
Používať E10 môžu všetky Seaty s výnimkou nasledujúcich modelov s prvou generáciou motorov FSI: Toledo 2,0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrobené od septembra 2004 do novembra 2005 (modelový rok 2005/6), Leon 2,0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrobené od júla 2005 do novembra 2005 (modelový rok 2006), Altea 2.0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrábaná od mája 2004 do novembra 2005 (modelový rok 2005/6).

Škoda
Benzín E10 je vhodný pre použitie v benzínových motoroch Škody okrem modelov Felicia 1,3 OHV (40 kW a 50 kW) vyrábaných v rokoch 1994 až 2001 a v starších modeloch.

Volkswagen
S niekoľkými výnimkami je E10 povolený na používanie vo všetkých vozidlách Volkswagen s benzínovými motormi. Výnimkou sú nasledujúce modely s prvou generáciou motorov FSI: Lupo 1,4 (77 kW) vyrobené od augusta 2000 do novembra 2003 (modelový rok) 2001 – 2004), Polo 1.4 FSI (63 kW) vyrobené od februára 2002 do júna 2006 (modelový rok 2002 – 2006), Golf IV 1,6 FSI (81 kW) vyrobený od novembra 2001 do mája 2004 (modelový rok 2002 – 2004), Variant 1.6 FSI Golf IV (81 kW) vyrobený od októbra 2001 do októbra 2006 (modelový rok 2002 – 2006), Bora 1,6 FSI (81 kW) vyrábaná od októbra 2001 do septembra 2005 (modelový rok 2002 – 2005), Bora Variant 1.6 FSI (81 kW) vyrábaná od októbra 2001 do septembra 2005 (modelový rok 2002 – 2005), Golf V. 1,4 FSI (66 kW) vyrábaný od novembra 2003 do novembra 2004 (modelový rok 2004 – 2005), Golf V. 1,6 FSI (85 kW) vyrabaný od augusta 2003 do mája 2004 (modelový rok 2004), Golf V. 2,0 FSI (110 kW) vyrábaný od januára 2004 do mája 2004 (modelový rok 2004), Touran 1.6 FSI (85 kW) vyrábaný od novembra 2002 do mája 2004 (modelový rok 2003 – 2004), Touran 2.0 FSI (110 kW) vyrábaný od októbra 2003 do mája 2004 (modelový rok 2004)

Volvo

Benzín E10 nie je povolený v niektorých modelooch S/V40 s benzínovými motormi 1,8 GDI, ktoré boli vyrobené v polovici 90. rokov.

Ktoré autá môžu používať benzín E10
Nissan: všetky modely od roku 2000
Mazda: všetky modely od roku 2002
Mitsubishi: všetky modely okrem tých, ktoré sú vybavené motorom GDI do roku 2007
Subaru: všetky modely od roku 1991
Suzuki: všetky súčasné výrobné modely
Mini: všetky modely od roku 2000
Rolls Royce: modely od roku 2003
Smart: všetky modely
Maybach: všetky modely
Hyundai: všetky modely
Kia: všetky modely